VOORGESTELDE WYSIGING EN AANVAARDING VAN VERSKEIE MUNISIPALE VERORDENINGE NOTICE

THEEWATERSKLOOF MUNISIPALITEIT
VOORGESTELDE WYSIGING EN AANVAARDING VAN VERSKEIE MUNISIPALE VERORDENINGE

Kennis geskied hiermee ingevolge Artikel 12(3)(b) van die Plaaslike Regering: Munisipale Stelselswet, 2000 (Wet Nr. 32 van 2000), dat die Munisipaliteit van Theewaterskloof van voorneme is om die verordeninge soos gelys hieronder te wysig of te aanvaar:

PROPOSED REVISION AND ADOPTION OF SEVERAL MUNICIPAL BYLAWS NOTICE

THEEWATERSKLOOF MUNICIPALITY
PROPOSED REVISION AND ADOPTION OF SEVERAL MUNICIPAL BYLAWS

Notice is hereby given in terms of Section 12(3) (b) of the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 (Act No. 32 of 2000) that the Theewaterskloof Municipality intends to revise or adopt the bylaws listed below:

THE STATUS OF THE MUNICIPAL CODE WITH REGARD TO THE PROPOSED REVISION AND ADOPTION OF SEVERAL MUNICIPAL BYLAWS

The municipality is in the process to revise, repeal or adopt several bylaws in terms of Section 12(3) (b) of the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 (Act No. 32 of 2000). The status of the different bylaws is as follow:
 
The following bylaws have been adopted by Council and published in the Provincial Gazette after a public participation process has been followed:

Thusong Centre in Grabouw opens on 10 June 2015

The Gerald Wright Thusong Service Centre in Grabouw will be launched officially on 10 June 2015. 
 
A Thusong facility is a one-stop service center providing information and services to communities, through the development communication approach, in an integrated manner. 
 
These centers provide a hub of activities and a variety of services, organized according to the Six-Block Service Model. 
 

JUNIOR RAAD VIR 2015 INGEHULDIG

Theewaterskloof se nuwe Junior Stadsraad is op Woensdag, 6 Mei 2015 ingehuldig. Die geleentheid is deur verskeie leerders, onderwysers, ouers, raadslede, direkteur van die munisipaliteit en ander belangstellendes bygewoon. Tydens die verrigtinge het Raadsheer Chris Punt, Uitvoerende Burgemeester, die junior Burgemeester, Maryna Talmakies; die Junior Speaker, Steffanie Magerman; en die Junior Onderburgemeester, Thuba Lelapa in hul ampte verwelkom en hul geluk gewens.

Munisipaliteit se verantwoordelikheid met Publieke partytjise soos “rave” en Vortex

Publieke partytjies soos “rave” en Vortex word in terme van Nasionale wetgewing hanteer. Die munisipaliteit speel `n rol, maar in dié geval `n koördineringsrol en kan voorwaardes afdwing wanneer insette en kommentaar oorweeg is.

Program for urban upgrade through violence prevention signed by TWK

Theewaterskloof and specifically Villiersdorp had, after a thorough selection process, been chosen to participate in the Violence Prevention through Urban Upgrade (VPUU) programme.

Burgemeester se Begrotingsrede en Begroting van 2015/2016

Raadsheer Chris Punt, Uitvoerende Burgemeester van Theewaterskloof munisipaliteit beskou die samestelling van 2015/2016 se konsepbegroting as een van die taaistes van sy loopbaan.

“Inkomstebronne is beperk en 53% van inwoners dra nie by tot belastings en tariewe nie en die vraag na dienslewering en opgradering van infrastruktuur neem skerp toe.

Theewaterskloof tops Western Cape LED maturity

Theewaterskloof is leading municipal LED practices.
   This was confirmed by the fourth annual municipal Local Economic Development (LED) maturity assessment in January 2015 which resulted in Theewaterskloof municipality being rated the best amongst 27 participating Western Cape municipalities, for the third consecutive year.
   LED maturity assessment is a practical mechanism of the Western Cape Department of Local Government and Tourism and SALGA to assess municipal LED maturity. It results from information gathered from municipal LED principals and is based on the decision making abilities, strategies, implementation and outcomes.  
  LED maturity assessment was implemented in 2012 and this year 27 of the 30 municipalities in the Western Cape competed.
   Primary objectives of the maturity assessment is to systematically improve municipal LED practices, creating  sound municipal LED capacities, improve local economies, reduce poverty and raise municipal income through growth and investment..

Participation in the 2014/15 Ward Delimitation process

The Municpal Demarcation Baord has invited our municipality, and all stakeholders in our municipal area to participate in the ward delimitation process. The MDB provided us with draft ward boundaries to consider.

More details below:

Pages

Subscribe to Theewaterskloof Municipality RSS