Thu
Thu
Thu
Thu

Caledon/Tesselaarsdal

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Genadendal/Greyton/Riviersonderend

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Grabouw/Villiersdorp

Thursday°C

Important numbers

Electricity079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade028 212 3727
Fraud hotline0800 701 701
Caledon Hospital028 212 1070
Law Enforcement082 836 8226
Police028 214 3900
ESKOM0800 701 701
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Caledon/Tesselaarsdal
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Genadendal/Greyton/Riviersonderend
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Grabouw/Villiersdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade 028 212 3727
Fraud hotline 0800 701 701
Caledon Hospital 028 212 1070
Law Enforcement 082 836 8226
Police 028 214 3900
ESKOM 0800 701 701
13 September 2018

IDP Review: 2019/2020

Community Consultation Meetings

The Municipality invites the community of the Theewaterskloof Municipal Area to participate in the public participation and consulatation process for the 2019/2020 review of the Integrated Development Plan (IDP) as prescribed in Section 28 of the Local Government: Municipal Systems Act (No 32 of 2000). The IDP is the principal strategic planning instrument of a municipality and forms the basis of the municipal budget. Therefore it is crucial that local communities actively participate in the IDP review process to ensure that its needs are prioritised and addressed in an integrated manner.

A series of public meetings will be held as per the schedule below:

DATE

WARD

VENUE

TIME

WARD COUNCILLORS

17 September 2018

Ward 1

Riviersonderend Community Hall

19:00

S Potberg

17 September 2018

Ward 8

Grabouw Thusong Centre

19:00

A Mentile

18 September 2018

Ward 2

Greyton Primary School

19:00

D Du Toit

18 September 2018

Ward 10

Maxonia School Hall

19:00

M Plato-Mentoor

19 September 2018

Ward 7

Botriver Kromco Hostel

19:00

PU Stanfliet

19 September 2018

Ward 9

Fortuin Church Hall

19:00

D Jooste

20 September 2018

Ward 3

Swartberg Primary School

19:00

J Arendse

20 September 2018

Ward 13

Grabouw Thusong Centre

19:00

M Bhangazana

25 September 2018

Ward 4

Victoria Hall

19:00

M Koegelenberg

25 September 2018

Ward 11

Grabouw Thusong Centre

19:00

T Ndlebe

26 September 2018

Ward 12

Grabouw Thusong Centre

19:00

TU Sipunzi

26 September 2018

Ward 6

Villiersdorp Secondary School

19:00

R Brinkhuys

27 September 2018

Ward 14

Grabouw Thusong Centre

19:00

N Pieterse

27 September 2018

Ward 5

Villiersdorp Municipal Hall

19:00

N Lamprecht

Enquiries can be directed to Mr Verohne Arendse, Manager IDP at verohnear@twk.org.za or alternatively to Ms Lizell Kilowan (Public Participation) at lizellki@twk.org.za or telephone no:
0282143300

GF Matthyse
MUNICIPAL MANAGER


GOP-Hersiening: 2019/2020
Konsultasievergaderings Met Gemeenskappe

Die Munisipaliteit nooi die gemeenskap van die Theewaterskloof- munisipale gebied uit om deel te neem aan die openbare deelname- en konsultasieproses vir die 2019/2020-hersiening van die Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) soos bepaal in artikel 28 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels (Wet No 32 van 2000). Die GOP is die hoofstrategiese beplanningsinstrument van ’n munisipaliteit en vorm die basis van die munisipale begroting. Dit is dus uiters belangrik dat plaaslike gemeenskappe aktief aan die GOP-hersieningsproses deelneem om te verseker dat hul behoeftes op ’n geïntegreerde wyse geprioritiseer word en aandag geniet.

n Reeks openbare vergaderings sal volgens onderstaande skedule gehou word:

DATUM

WYK

PLEK

TYD

WYKSRAADSLID

17 September 2018

Wyk 1

Riviersonderend-gemeenskapsaal

19:00

S Potberg

17 September 2018

Wyk 8

Grabouw Thusong-sentrum

19:00

A Mentile

18 September 2018

Wyk 2

Greyton Laerskool

19:00

D Du Toit

18 September 2018

Wyk 10

Maxonia-skoolsaal

19:00

M Plato-Mentoor

19 September 2018

Wyk 7

Botriver Kromco Hostel

19:00

PU Stanfliet

19 September 2018

Wyk 9

Fortuin Church Hall

19:00

D Jooste

20 September 2018

Wyk 3

Swartberg Primary School

19:00

J Arendse

20 September 2018

Wyk 13

Grabouw Thusong Centre

19:00

M Bhangazana

25 September 2018

Wyk 4

Victoria Hall

19:00

M Koegelenberg

25 September 2018

Wyk 11

Grabouw Thusong Centre

19:00

T Ndlebe

26 September 2018

Wyk 12

Grabouw Thusong Centre

19:00

TU Sipunzi

26 September 2018

Wyk 6

Villiersdorp Sekondêre Skool

19:00

R Brinkhuys

27 September 2018

Wyk 14

Grabouw Thusong-sentrum

19:00

N Pieterse

27 September 2018

Wyk 5

Villiersdorp - Munisipale Saal

19:00

N Lamprecht

Navrae kan gerig word aan mnr Verohne Arendse, Bestuurder GOP by verohnear@twk.org.za of andersins aan me Lizell Kilowan (Publieke Deelname) by lizellki@twk.org.za of telefoonnommer:
028 214 3300

GF Matthyse
MUNISIPALE BESTUURDER

Last published 13 September 2018